Hemofilia B (czynnik IXSeattle 2) z powodu delecji pojedynczego nukleotydu w genie dla czynnika IX.

Aby zrozumieć podstawy molekularne hemofilii B u pacjentów z małym antygenem czynnika IX lub bez krążącego czynnika IX, do analizy genu czynnika IX wybrano pacjenta, który miał mniej niż 0,2% krążącego antygenu czynnika IX (czynnik IXSe2). Fragmenty genomowego DNA z nieprawidłowego genu sklonowano w bakteriofagowe wektory lambda i zrekombinowany fag zidentyfikowano za pomocą znakowanych radioaktywnie sond genowych uzyskanych z normalnego genu czynnika IX. Eksony i regiony flankujące nieprawidłowego genu sekwencjonowano metodą dideoksy-terminator łańcucha i tę sekwencję porównano z sekwencją prawidłowego genu. Zaobserwowano tylko jedną istotną różnicę, delecję pojedynczego nukleotydu adeninowego w eksonie V. To spowodowało przesunięcie ramki odczytu, które przekształciło kwas asparaginowy w pozycji 85 w białku na walinę i powstanie sygnału zatrzymania w pozycji 86. Te dane wskazują, że gen dla czynnika IXSeattle 2 koduje polipeptyd z 85 resztami, który kończy się po pierwszej domenie naskórkowego czynnika wzrostu. Zatem przypuszczalny polipeptyd FIX IXSeattle 2 nie ma drugiej domeny naskórkowego czynnika wzrostu, peptydu aktywacyjnego i domeny katalitycznej obecnej w normalnym białku. Zapewnia to wyjaśnienie zaburzeń krzepnięcia u tego pacjenta i przedstawia pierwszy raport dotyczący pojedynczej nukleotydowej delecji i przesunięcia ramki w wyniku hemofilii B.
[hasła pokrewne: lipogeneza, mięsak kościopochodny, kreatynina egfr ]