Wiedza charytatywna: Szpitalni uczniowie i praktycy w XVIII-wiecznym Londynie

Lekarze zainteresowani kierunkiem, w jakim historycy medycyny coraz częściej zajmują się badaniem placówek służby zdrowia, nie mogą zrobić nic lepszego niż przeczytać tę książkę. Tematem tej pracy jest to, w jaki sposób londyńskie szpitale w XVIII wieku przekształciły się w ważne ośrodki nauczania i dlaczego medycyna szpitalna stała się podstawowym środkiem transportu, dzięki któremu lekarze i chirurdzy mogli zdobyć swoją reputację wśród rówieśników i społeczeństwa. Lawrence zręcznie radził sobie z ogromną ilością podstawowych materiałów źródłowych – zapisy szpitalne, protokoły z posiedzeń zarządu, dzienniki, dzienniki i gazety – w celu stworzenia wartościowego portretu. Ale to jest sposób, w jaki malowany jest ten portret, który różni się od tradycyjnego sposobu prowadzenia badań nad rozwojem instytucji medycznych. Książka jest przede wszystkim zakorzeniona w historii społecznej. Nie skupia się na wielkich mężczyznach – na przykład John Hunter jest wymieniony tylko kilka razy – ale raczej na zwykłych praktykach, którzy w codziennej, rutynowej pracy pomagali kształtować londyńskie szpitale. Lawrence bada przesuwające się granice zawodowe wewnątrz i pomiędzy grupami praktyków: lekarzami, chirurgami i aptekarzami. Koncentruje się w szczególności na tym, w jaki sposób otwarty system nauczania zarówno w szpitalu, jak i poza nim, ostatecznie doprowadził do stworzenia podstawowego programu edukacyjnego dla wszystkich trzech typów praktyków, przy jednoczesnym zachowaniu stosunkowo różnych zakresów działań praktycznych.
Lawrence stosuje analityczne podejście do badania elementów tych społecznych przemian. Na początku każdego rozdziału wymienia problemy, na których się skupi i podaje jej argumenty w pierwszej osobie; następnie przekazuje resztę rozdziału, zbierając dowody na poparcie swoich argumentów i, w stosownych przypadkach, kwestionuje konkurencyjne interpretacje. Chociaż to systematyczne podejście do historii często skutkuje silniejszą prezentacją pomysłów, niż można uzyskać dzięki bardziej standardowemu podejściu narracyjnemu, może także zmniejszyć sztukę opowiadania historii. Historycy narracji zazwyczaj dążą do stworzenia spójnego portretu, w którym idee i wydarzenia tematycznie podążają za linią czasu; dla historyków analitycznych ciągłe poruszanie się w tę iz powrotem w czasie, gdy zmienia się temat, ma stosunkowo małe znaczenie. Ta książka pasuje do tego drugiego wzoru. Dosłownie dziesiątki razy Lawrence stwierdza, że kwestia, która wydaje się należeć do jednego miejsca, zostanie w rzeczywistości omówiona później, a także często przypomina o tym, co zostało powiedziane wcześniej. Z perspektywy czasu podpowiedzi te mają niewielki cel i powinny zostać pominięte.
Jedyną ważną kwestią, którą Lawrence mógł zbadać bardziej zadowalająco, jest to, co nazywa bezpieczną nauką . Lawrence twierdzi, że aby utrzymać lub rozwinąć swój status społeczny, naukowcy z końca 18 wieku i na początku XIX wieku w szpitalach uniknęli implikacji teologicznych i filozoficznych. ich odkrycia w dziedzinie chemii i fizjologii. Innymi słowy, badacze celowo trzymali usta zamknięte, aby uniknąć potępienia przez Kościół, państwo i społeczeństwo. Być może jej interpretacja jest prawidłowa, ale z jej danych nie wynika, czy większość badaczy i innych praktyków uznała te niebezpieczne konsekwencje Nawet gdyby tak się stało, nie wiemy, w jaki sposób zdefiniowali domenę swoich kompetencji. Co by się przydało, to badanie granic intelektualnych i zawodowych między profesją duchowną i medycyną w tym okresie, aby ustalić, w jakim stopniu cisza naukowców szpitalnych była głównie kwestią bezpieczeństwa, nieuznania konsekwencji ich pracy i do jakiego stopnia był on wynikiem działania potężnych sił utrzymujących nienaruszone, długo utrzymywane i dobrze wytyczone granice zawodowe.
Odrzucając te drobne zarzuty, Lawrence opracował doskonałe badanie analityczne, które w zasadniczy sposób przyczynia się do naszej wiedzy na temat transformacji wczesnego nowoczesnego szpitala i rozwoju edukacji medycznej w Anglii.
Norman Gevitz, Ph.D.
University of Illinois College of Medicine w Chicago, Chicago, IL 60612

[hasła pokrewne: Corsodyl, Choroba Perthesa, dabrafenib ]
[przypisy: miopatia objawy, fashion queen allegro, nerwiak zarodkowy ]