dentysta sosnowiec sobota

Krewni pierwszego stopnia u pacjentów z cukrzycą insulinoniezależną (NIDDM) mają ryzyko cukrzycy na całe życie w przybliżeniu 40 procent.1 U tych krewni oporność na insulinę jest najlepszym wskaźnikiem rozwoju cukrzycy i prawdopodobnie odgrywa ważną rolę w jego patogenezie.2-4 Najważniejszym miejscem obwodowej insulinooporności jest mięsień szkieletowy, aw tej tkance występuje kilka etapów związanych z zależnym od insuliny wychwytem glukozy, w którym może wystąpić oporność na insulinę (Ryc. 1). Poprzednie badania wykorzystujące spektroskopię nuklearnego rezonansu jądrowego węgla 13 (13C NMR) do pomiaru zawartości glikogenu w mięśniach wykazały, że defekt w stymulowanej insuliną syntezie glikogenu w mięśniach odgrywa istotną rolę w spowalnianiu tempa usuwania glukozy u pacjentów z NIDDM.5 Ostatnie badania wykorzystujące spektroskopię fosforu-31 (31P) NMR do pomiaru wewnątrzkomórkowego glukozo-6-fosforanu wskazują, że defekt w transporcie glukozy-fosforylacja w mięśniach jest odpowiedzialny za tę nieprawidłowość u pacjentów z NIDDM6, jak również u szczupłego potomstwa, które są normoglikemiczne, ale insulina -odległe.7 Ćwiczenia są dobrze znane z poprawy wrażliwości na insulinę 8-12 i mogą zapobiec lub opóźnić wystąpienie NIDDM.13 Jednak mechanizm, dzięki któremu ćwiczenia zwiększają wrażliwość na insulinę u ludzi, jest nieznany. Badanie to przeprowadzono w celu zbadania stopnia, w jakim wysiłek fizyczny poprawia wrażliwość na insulinę zarówno u osób zdrowych, jak i dorosłych dorosłych dzieci opornych na insulinę z NIDDM oraz mechanizm, za pomocą którego następuje ta poprawa.
Metody
Procedury przesiewowe
Początkowo rekrutowaliśmy do badania 55 młodych osób (przedział wiekowy od 19 do 43 lat), szczupłe potomstwo rodziców z NIDDM (potwierdzone historią) i 8 osobników o podobnych cechach, którzy nie mieli rodzinnej historii NIDDM lub nadciśnienia tętniczego przypisanego ich dziadkom. Wszyscy badani byli w dobrym zdrowiu, co oceniono na podstawie wywiadu, badania fizykalnego, rutynowych badań krwi, testów biochemicznych i analizy moczu, a wszyscy mieli normalną doustną tolerancję glukozy. Nawykową aktywność fizyczną w miejscu pracy, podczas uprawiania sportu i w czasie wolnym oceniano za pomocą kwestionariusza. 14 Osoby zostały wyłączone z badania, jeśli nie przekraczały 8 procent ich idealnej masy ciała (zgodnie z tabelami Metropolitan Life Insurance z 1959 r.) Lub jeśli w przeszłości palono papierosy lub nadciśnienie tętnicze, obecnie prowadzono leczenie farmakologiczne, prowadzono nadmiernie siedzący tryb życia lub uczestniczyłem w intensywnej aktywności fizycznej. Pacjentów polecono spożywać dietę izokaloryczną (około 250 g węglowodanów dziennie) przez trzy dni, po czym obwodową wrażliwość na insulinę mierzono techniką zacisku euglicemicznego-hiperinsulinemicznego.15 Średnia szybkość wlewu glukozy w ciągu ostatniej godziny badanie zaciskowe służyło jako miara szybkości metabolizmu glukozy w całym ciele (wartość M).
Osoby badane
Na podstawie wyników badań przesiewowych do badań wysiłkowych wybrano 10 potomstwa (3 osobników obojga rodziców dotkniętych NIDDM i 7 osobników z jednym), którzy mieli największy stopień insulinooporności. Wszystkie osiem normalnych osobników pasujących do wieku, masy ciała i aktywności zostało włączonych do badania wysiłkowego
[podobne: Corsodyl, cefepim, bikalutamid ]
[przypisy: miopatia objawy, fashion queen allegro, nerwiak zarodkowy ]