Kontrolowana próba infuzji interleukiny-2 u pacjentów zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności ad

Interleukina-2 (aldesleukina, Proleukin, Chiron, Emeryville, CA) rozcieńczono 5% wodnym roztworem dekstrozy zawierającej 0,1% albuminy i podawano przez ciągłą infuzję, zaczynając od dawki 18 milionów IU na dzień przez pięć dni, z redukcją dawki od 3 do 6 milionów IU w razie potrzeby, gdy istnieją kliniczne lub laboratoryjne dowody toksyczności.17 Wskaźniki bezpieczeństwa i immunologiczne i wirusologiczne oceniano co miesiąc dla wszystkich pacjentów; w grupie interleukiny-2 uzyskano wartości laboratoryjne przed rozpoczęciem każdego cyklu interleukiny-2. Po upływie 14 miesięcy wszyscy pacjenci kwalifikowali się do otrzymania interleukiny-2. U wszystkich pacjentów zastosowano terapię przeciwretrowirusową (z zydowudyną, didanozyną, zalcytabiną lub stawudyną, samą lub w skojarzeniu), a zastosowane środki można było zmienić w dowolnym momencie w trakcie badania. Określony tryb leczenia został określony przez pacjenta i lekarza kierującego, w porozumieniu z zespołem badawczym.
Pomiar podgrup limfocytów i identyfikację markerów powierzchniowych przeprowadzono zgodnie z wytycznymi Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobie.18 Stężenie HIV RNA w osoczu określono za pomocą testu DNA z rozgałęzionym łańcuchem (Chiron) .19,20 Poziomy antygenu p24 określano za pomocą testu zdysocjowanego przez kompleks immunologiczny (Coulter, Hialeah, Fla.).
Analiza statystyczna
Pierwszorzędowym punktem końcowym badania był wpływ przerywanej terapii interleukiną-2 na liczebność CD4 w czasie. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały zmiany w zakresie obciążenia HIV w plazmie, poziom antygenemii p24, procent komórek CD4 oraz liczbę i procent komórek CD8. Próbka 60 pacjentów została uznana za wystarczającą do zapewnienia 90% mocy do wykrycia różnicy 35 komórek na milimetr sześcienny w liczbie CD4 po roku, z błędem typu I wynoszącym 0,05, przy założeniu 20-procentowego wskaźnika rezygnacji. Zmiany w czasie dla każdego pacjenta podsumowano dla każdej zmiennej przez różnicę pomiędzy średnimi wartościami wyjściowymi i po leczeniu oraz przez zwykłą estymatę najmniejszych kwadratów nachylenia pomiarów w czasie. Wartości bazowe (miesiąc 0) były miarami pomiarów wykonanych podczas dwóch wizyt kontrolnych i pierwszej wizyty studyjnej. Dane analizowano przy użyciu systemu SAS dla systemu Microsoft Windows, wydanie 6.10 (SAS Institute, Cary, NC), w zależności od grupy, do której pacjent był pierwotnie losowo przydzielany (analiza zamiaru leczenia). Testy z dwiema próbkami (dla nierównych wariancji) zostały użyte do przetestowania różnic między grupowymi środkami; wyniki zostały potwierdzone testem sumy rang Wilcoxona. Wszystkie testy statystyczne były dwustronne, a wartość P <0,05 była uważana za wskazującą na istotność statystyczną.22
Aby upewnić się, że różnic między grupami nie można przypisać zaobserwowanym zaburzeniom równowagi w punkcie wyjściowym, przetestowaliśmy również wpływ leczenia podczas kontrolowania współzmiennych linii podstawowych (liczba CD4, miano wirusa i historia terapii antywirusowej) za pomocą regresji liniowej wielokrotnej.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka linii bazowej według grupy analitycznej. Sześćdziesięciu pacjentów zostało włączonych do badania w okresie od kwietnia do grudnia 1993 r
[więcej w: ceftriakson, buprenorfina, cefepim ]
[przypisy: zniesiona lordoza, lipogeneza, lewatywa jako kara ]