Sangerowanie sekwencyjne i generowanie myszy cz. 2

width=300Aby zminimalizować ryzyko efektów pozaplanowych spowodowanych przez CRISPR-Cas9, zastosowano następujące strategie. (1) Użyto gRNA z wysokim wynikiem 85. Im wyższy wynik, tym mniejsze prawdopodobieństwo efektów ubocznych. (2) Wygenerowano cztery myszy F0, mianowicie F2, M3, M21 i F22. Spośród tych czterech myszy F0, samce M3 i M21 były jałowe. Dwie pozostałe samice F0 (F2 i F22) zostały następnie użyte jako twórcy dwóch niezależnych szczepów i krzyżowane wstecznie z myszami typu dzikiego (WT) przez dwie generacje, aby wyprodukować potomstwo NF2 skrzyżowane w celu wytworzenia Xrcc2L14P / L14P, Xrcc2L14P / WT lub Xrcc2WT / Myszy WT. (3) Przekazano mutację Xrcc2-c.41T> C u myszy przez sześć pokoleń i odkryliśmy, że fenotyp azoospermii jest segregowany z genotypem homozygoty w dwóch liniach myszy Xrcc2-KI (F2 i F22), odpowiednio.

Wszystkie protokoły badań na zwierzętach w tym badaniu zostały zatwierdzone przez Komitet ds. Eksperymentu Zwierząt w Hunan Childrens Hospital (Changsha, Chiny). Wszystkie eksperymenty przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonymi wytycznymi i przepisami.