Fagocytarna funkcja leukocytów polimorfojądrowych w chorobach reumatycznych

Fagocytozę cząstek drożdży z krwi obwodowej i neutrofili w płynie stawowym porównano w surowicy i płynach maziowych od 16 chorób zwyrodnieniowych stawów, 23 reumatoidalnego zapalenia stawów i 12 pacjentów z różnymi rodzajami zapalenia stawów. Fagocytoza przez prawidłowe neutrofile z krwi obwodowej uległa równomiernemu i znacznemu zmniejszeniu we wszystkich płynach maziowych. Wszystkie neutrofile w mazi stawowej wykazywały zmniejszoną zdolność do fagocytozy we wszystkich mediach. W reumatoidalnym zapaleniu stawów neutrofile w płynie stawowym wykazywał...

Analiza efektywności kosztowej i ograniczenia budżetowe

Ubel i wsp. (2 maja) hipoteza, że budżet ma być stosowany w badaniach przesiewowych w kierunku raka okrężnicy. Nadrzędnym pytaniem jest Kto ustalił budżet na usługi medyczne. Zanim zaczniemy wybierać spośród skutecznych działań medycznych, trzeba będzie wydać globalny budżet. Do tego czasu musimy po prostu udostępnić najbardziej efektywną usługę wszystkim, którzy jej potrzebują, aż do wyczerpania środków.
Michael F. Patton, MD
Regionalne Centrum Medyczne Spartanburg, Spartanburg, SC 29303
Odniesienie1. Ubel PA, DeK...

dentysta sosnowiec sobota cd

Pięć minut przed podaniem insuliny zapoczątkowano infuzję somatostatyny (0,1 .g na kilogram masy ciała na minutę), a następnie kontynuowano w trakcie badania, aby zahamować endogenne wydzielanie insuliny. Insulinę (Humulin, Lilly, Indianapolis) podawano w postaci ciągłego wlewu ciągłego (6 pmol na kilogram na minutę) wraz z gruntowaną zmienną infuzją glukozy (20 procent wzbogaconej [1-13C] glukozą), która była okresowo dostosowywana do utrzymania stężenie glukozy w osoczu około 190 mg na decylitr (10,5 mmol na litr) przez 145 minut. Próbki krwi używa...

Budownictwo wczoraj i dzis : Muzeum A + D przedstawia Stephena H. Kannera FAIA: Retrospektywa 1955-2010

Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) charakteryzuje się urazem płuc i uszkodzeniem komórek pęcherzykowych typu II. Celem tego badania było ustalenie, czy endogenny środek powierzchniowo czynny jest zmieniony w ARDS. Płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe wykonano u pacjentów zagrożonych rozwojem ARDS (AR, n = 20), z ARDS (A, n = 66) oraz u osób zdrowych (N, n = 29). Surowy granulat środka powierzchniowo czynnego analizowano pod kątem całkowitych fosfolipidów (PL), indywidualnych fosfolipidów, SP-A, SP-B i minimalnego napięcia powierzchniowego (STmin). ...

Najnowsze zdjęcia w galerii bobogromadka:

330#konizacja chirurgiczna szyjki macicy , #koronografia ryzyko , #kostniak leczenie , #kreatynina egfr , #allepaznokcie allegro , #kuzynka brzozy , #zniesiona lordoza , #lipogeneza , #lewatywa jako kara , #lorafen ulotka ,