Specyficzne dla serca stężenie troponiny I w celu przewidywania ryzyka zgonu u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi ad 5

Współczynniki ryzyka i 95-procentowe przedziały ufności dla śmiertelności są pokazane na dole figury dla grupy z poziomami sercowej troponiny I co najmniej 0,4 ng na mililitr w porównaniu z grupą o niższych poziomach. Gwiazdki oznaczają p <0,05, a sztylety p <0,001. Spośród 1404 pacjentów z pomiarem sercowej troponiny I 29 (2,1%) zmarło w...

ostry dyżur warszawa dziecięcy ad

Glejak wielopostaciowy, najbardziej złośliwy guz pochodzący z astroglejów, rośnie jako masa adherentna i lokalnie atakuje normalny mózg. Badanie materiału z biopsji mózgowego glioblastoma dorosłych do ekspresji białek adhezyjnych, które mogłyby nasilać adhezję i inwazję, wykazało witronektynę związaną z komórkami nowotworowymi (5/5). ...

Najnowsze zdjęcia w galerii bobogromadka:

330#koronografia ryzyko , #kostniak leczenie , #kreatynina egfr , #allepaznokcie allegro , #kuzynka brzozy , #zniesiona lordoza , #lipogeneza , #lewatywa jako kara , #lorafen ulotka , #lordoza lędźwiowa zniesiona ,