Więcej na temat mięśnia sercowego

Korespondencja dotycząca łagodnego śluzaka serca, złośliwego świńaka i mięsaka sercowego (problem z 23 maja) 1-3 chmury, zamiast wyjaśniać, jest tematem, który jest ogólnie źle rozumiany przez klinicystów i patologów. Na rycinie przypadku opisanego przez Kairemo i wsp.1 wyraźnie widać, że mięsak sercowy, ale może nieświadomie przyczynić się do powstania złośliwych ślu...

Kontrolowana próba infuzji interleukiny-2 u pacjentów zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności ad

Interleukina-2 (aldesleukina, Proleukin, Chiron, Emeryville, CA) rozcieńczono 5% wodnym roztworem dekstrozy zawierającej 0,1% albuminy i podawano przez ciągłą infuzję, zaczynając od dawki 18 milionów IU na dzień przez pięć dni, z redukcją dawki od 3 do 6 milionów IU w razie potrzeby, gdy istnieją kliniczne lub laboratoryjne dowody toksyczności.17 Wskaźniki bezpieczeństwa i imm...

Poziomy troponiny sercowej T dla stratyfikacji ryzyka w ostrym niedokrwieniu mięśnia sercowego ad 6

Poziom troponiny T był najsilniej związany ze śmiertelnością, a następnie kategorią elektrokardiograficzną i poziomem CK-MB. Gdy kategoria elektrokardiograficzna została najpierw wymuszona na modelu (ponieważ taka kategoryzacja byłaby dostępna dla wszystkich pacjentów ocenianych pod kątem objawów niedokrwiennych), wartość dodana poziomu troponiny T pozostała znacząca (chi-kw...

Kiedy rozcienczenie jest dostateczne

Grubość tłuszczu podskórnego w łydce mierzono za pomocą rezonansu magnetycznego, a w innych miejscach za pomocą suwmiarki. W trakcie badania uczestnicy jedli dietę utrzymującą wagę, zawierającą około 250 g węglowodanów dziennie; ważono je, a ich spożycie żywności było monitorowane i korygowane co drugi dzień przez dietetyka. Protokoły przesiewowe i badania wysiłkowe zos...

Najnowsze zdjęcia w galerii bobogromadka:

330#kostniak leczenie , #kreatynina egfr , #allepaznokcie allegro , #kuzynka brzozy , #zniesiona lordoza , #lipogeneza , #lewatywa jako kara , #lorafen ulotka , #lordoza lędźwiowa zniesiona , #mastocytoza skórna ,