Życie po Szkole Medycznej: Trzydziestu dwóch lekarzy opisuje, w jaki sposób ich kariera medyczna została ewoluowana i ukształtowana

Ta książka jest przyjemna do czytania, optymistyczna w trudnych czasach i bardzo osobisty. Autor - kolejno lekarz, badacz, administrator, a teraz pisarz - przeprowadził wywiad z 32 lekarzami na temat ich kariery zawodowej. W swoim przedmowie, Laster ostrzega studentów medycyny przed postawieniem sztywnej, z góry ustalonej ścieżki i zapewnia ich, że rzadko ma miejsce jedna absolutnie słuszna decyzja w odniesieniu do kariery. Ale ta antologia idzie znacznie dalej niż podręcznik do poradnictwa zawodowego. Kluczowym słowem w...

dentysta sosnowiec sobota cd

Pięć minut przed podaniem insuliny zapoczątkowano infuzję somatostatyny (0,1 .g na kilogram masy ciała na minutę), a następnie kontynuowano w trakcie badania, aby zahamować endogenne wydzielanie insuliny. Insulinę (Humulin, Lilly, Indianapolis) podawano w postaci ciągłego wlewu ciągłego (6 pmol na kilogram na minutę) wraz z gruntowaną zmienną infuzją glukozy (20 procent wzbogaconej [1-13C] glukozą), która była okresowo dostosowywana do utrzymania stężenie glukozy w osoczu około 190 mg na decylitr (10,5 mmol na ...

Zwiększona ekspresja kodowanych mitochondrialnych genów w mięśniach szkieletowych ludzi z cukrzycą.

Przeszukując biblioteki subtrakcyjne od normalnego i ludzkiego II mięśnia szkieletowego z cukrzycą typu II, zidentyfikowaliśmy cztery różne mitochondrialne kodowane geny, które uległy zwiększonej ekspresji w cukrzycy. Geny to oksydaza cytochromowa I, oksydaza cytochromowa III, dehydrogenaza IV NADH i 12 rRNA, z których wszystkie znajdują się w ciężkiej nici genomu mitochondrialnego. Wystąpił 1,5 do 2,2-krotny wzrost ekspresji tych cząsteczek mRNA w stosunku do całkowitego RNA zarówno w cukrzycy typu I, jak i typu ...

Długoterminowe występowanie raka jelita grubego i śmiertelność po dolnej endoskopii AD 4

Testy przyłóżkowe, które wskazują na jakościowe poziomy troponiny T, mogą wkrótce stać się dostępne, ale należy ustalić wartości odcięcia dla nich, które dostarczą równie przekonujących informacji prognostycznych. Badanie to pokazuje, że poziom troponiny sercowej T mierzony w ciągu dwóch godzin po przyjęciu jest silnym, niezależnym markerem ryzyka u pacjentów z ostrymi zespołami niedokrwiennymi. Korzystanie z kryteriów elektrokardiograficznych i stężenia troponiny T razem mogą ułatwić wczesną opiekę...

Najnowsze zdjęcia w galerii bobogromadka:

330#klątwa ondyny choroba , #kłykciny kończyste sromu , #wędzidełko napletka , #konizacja chirurgiczna szyjki macicy , #koronografia ryzyko , #kostniak leczenie , #kreatynina egfr , #allepaznokcie allegro , #kuzynka brzozy , #zniesiona lordoza ,