Specyficzne dla serca stężenie troponiny I w celu przewidywania ryzyka zgonu u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi czesc 4

Wyniki badań angiograficznych w 1150 badanych pacjentach. Wyniki angiograficzne u 1150 pacjentów poddanych arteriografii wieńcowej przedstawiono w Tabeli 2. Nie było znaczących różnic między pacjentami z poziomem troponiny I serca wynoszącym 0,4 ng na mililitr lub więcej i tymi z niższymi poziomami. Klasyfikacja kwalifikującego epizodu niedokrwiennego dyskomfortu
Tabela 3. Tabela 3. Klasyfikacja badanych pacjentów, określona na podstawie pomiaru CK-MB i Troponiny Sercowej I. Na podstawie wartości CK-MB zmierzonych w centrach rejestracji w próbkach uzyska...

Olej z ryb powlekany olejem jelitowym w chorobie Leśniowskiego-Crohna

Badanie Belluzzi et al. (Wydanie z 13 czerwca) sugeruje, że olej z ryb zmniejsza częstość nawrotów u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Istnieje jednak poważna wada w projekcie tego badania: grupa placebo otrzymała mieszaninę kwasu kaprylowego i kaprynowego. Te nasycone średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe mogą nie być odpowiednim placebo. Istnieją epidemiologiczne i eksperymentalne dowody na to, że kwasy tłuszczowe, takie jak te zawarte w olejach i tłuszczach roślinnych, mogą odgrywać rolę w przyczynowości i patogenezie choroby Leśniowskiego-Crohna.2,3 Jes...

Doustny gancyklowir jako profilaktyka przeciwko wirusowi cytomegalii

Spector i in. (Wydanie z 6 czerwca) stwierdzam, że doustny gancyklowir obiecuje być użytecznym lekiem do profilaktyki przeciwko chorobie CMV [wirus cytomegalii] u osób z AIDS [zespół nabytego niedoboru odporności]. Wyniki ich badań nie potwierdzają tego stwierdzenia. Skutki uboczne leku, wysokie koszty i ograniczona skuteczność wszystkie przemawiają przeciwko takiemu wnioskowi.
Częstość występowania granulocytopenii wymagającej leczenia była o 15 punktów procentowych wyższa w grupie leczonej niż w grupie placebo. U więcej pacjentów wystąpiło to...

Mechanizm sekrecji chlorków indukowany przez prostaglandynę E1 w linii komórek nabłonka okrężnicy.

Przeprowadziliśmy badania na psach w warunkach uwodnionych, wykorzystując szybkość tworzenia się wolnej wody (CH2O) jako wskaźnik szybkości dystalnego rurowego transportu sodu. Ponieważ CH2O może być progresywnie zwiększany bez dowodów na maksymalną szybkość podczas ładowania hipotonicznym (2,5%) mannitolem, stwierdzono, że nie ma ograniczenia na dalszy rurkowy transport sodu podczas załadunku mannitolem. Przeciwnie, podczas hipotonicznego (0,45%) obciążenia solą CHOO początkowo wzrastał, ale gdy przepływ moczu (V) przekroczył 25% przefiltrowanego ładunku, CHO os...

Najnowsze zdjęcia w galerii bobogromadka:

330#klątwa ondyny choroba , #kłykciny kończyste sromu , #wędzidełko napletka , #konizacja chirurgiczna szyjki macicy , #koronografia ryzyko , #kostniak leczenie , #kreatynina egfr , #allepaznokcie allegro , #kuzynka brzozy , #zniesiona lordoza ,