Zwiększona ekspresja kodowanych mitochondrialnych genów w mięśniach szkieletowych ludzi z cukrzycą.

Przeszukując biblioteki subtrakcyjne od normalnego i ludzkiego II mięśnia szkieletowego z cukrzycą typu II, zidentyfikowaliśmy cztery różne mitochondrialne kodowane geny, które uległy zwiększonej ekspresji w cukrzycy. Geny to oksydaza cytochromowa I, oksydaza cytochromowa III, dehydrogenaza IV NADH i 12 rRNA, z których wszystkie znajdują się w ciężkiej nici genomu mitochondrialnego. Wystąpił 1,5 do 2,2-krotny wzrost ekspresji tych cząsteczek mRNA w stosunku do całkowitego RNA zarówno w cukrzycy typu I, jak i typu II, jak oceniono za pomocą analizy Northe...

dentysta sosnowiec sobota cd

Pięć minut przed podaniem insuliny zapoczątkowano infuzję somatostatyny (0,1 .g na kilogram masy ciała na minutę), a następnie kontynuowano w trakcie badania, aby zahamować endogenne wydzielanie insuliny. Insulinę (Humulin, Lilly, Indianapolis) podawano w postaci ciągłego wlewu ciągłego (6 pmol na kilogram na minutę) wraz z gruntowaną zmienną infuzją glukozy (20 procent wzbogaconej [1-13C] glukozą), która była okresowo dostosowywana do utrzymania stężenie glukozy w osoczu około 190 mg na decylitr (10,5 mmol na litr) przez 145 minut. Próbki krwi używa...

Podzial na dwie za- sadnicze

Poziom troponiny T był najsilniej związany ze śmiertelnością, a następnie kategorią elektrokardiograficzną i poziomem CK-MB. Gdy kategoria elektrokardiograficzna została najpierw wymuszona na modelu (ponieważ taka kategoryzacja byłaby dostępna dla wszystkich pacjentów ocenianych pod kątem objawów niedokrwiennych), wartość dodana poziomu troponiny T pozostała znacząca (chi-kwadrat = 18,1, P <0,001), podczas gdy poziom CK-MB, chociaż statystycznie istotny, przyczynił się znacznie mniej (chi-kwadrat = 9,67, P = 0,008). Poziom troponiny T przy przyjęciu ut...

Najnowsze zdjęcia w galerii bobogromadka:

330#kłykciny kończyste sromu , #wędzidełko napletka , #konizacja chirurgiczna szyjki macicy , #koronografia ryzyko , #kostniak leczenie , #kreatynina egfr , #allepaznokcie allegro , #kuzynka brzozy , #zniesiona lordoza , #lipogeneza ,