Absorpcja żelaza w żywności mierzona znacznikiem zewnętrznym

Artykuł opisuje zastosowanie zewnętrznego znacznika nieorganicznego radioironu w celu określenia całkowitej absorpcji niehemowego żelaza z kompletnego posiłku. Metoda została opracowana poprzez pomiar żelaza zaabsorbowanego z pokarmów roślinnych zawierających wbudowany biosyntetycznie 55 Fe (wewnętrzny znacznik) i od 59Fe dodanego jako mała dawka nieorganicznego żelaza do tego samego posiłku (znacznik zewnętrzny). W badan...

Poziomy troponiny sercowej T dla stratyfikacji ryzyka w ostrym niedokrwieniu mięśnia sercowego ad 6

Poziom troponiny T był najsilniej związany ze śmiertelnością, a następnie kategorią elektrokardiograficzną i poziomem CK-MB. Gdy kategoria elektrokardiograficzna została najpierw wymuszona na modelu (ponieważ taka kategoryzacja byłaby dostępna dla wszystkich pacjentów ocenianych pod kątem objawów niedokrwiennych), wartość dodana poziomu troponiny T pozostała znacząca (chi-kwadrat = 18,1, P <0,001), podczas gdy poziom C...

Cholinergiczna modyfikacja dwufazowej insuliny indukowanej glukozą in vitro

Zastosowano system in vitro do perifuzji szczurzych wysepek trzustkowych w celu określenia wpływu czynników cholinergicznych na dynamikę uwalniania insuliny. W przypadku braku glukozy wpływ acetylocholiny lub acetylo-P-metylocholiny był minimalny w stężeniach do 10,5 mM. W obecności niskiego stężenia glukozy (2,4 mM) oba czynniki muskarynowe powodowały dwufazowe uwalnianie insuliny zależne od dawki. W tych warunkach obserwow...

Śmiertelność długoterminowa po zapaleniu wątroby nie związanym z transfuzją, nie-B ad 7

Splantyckie tętniczo-wątrobowe różnice żylne dla różnych substratów związanych z metabolizmem węglowodanów i lipidów określono jednocześnie z wątrobowym przepływem krwi u pięciu pacjentów po 3 dniach głodu. Pomimo względnej przewagi krążącego .-hydroksymaślanu, produkcje splanchynowe obu a-hydroksymaślanu i acetooctanu były w przybliżeniu równe, w sumie 115 g / 24 godz. Ta szybkość ketogenezy w wątrobie by...

Najnowsze zdjęcia w galerii bobogromadka:

330#wędzidełko napletka , #konizacja chirurgiczna szyjki macicy , #koronografia ryzyko , #kostniak leczenie , #kreatynina egfr , #allepaznokcie allegro , #kuzynka brzozy , #zniesiona lordoza , #lipogeneza , #lewatywa jako kara ,